MELDUNEK

MELDUNEK stały
i tymczasowy W CZECHACH

  • Oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu meldunku oraz pobytu stałego i tymczasowego w Republice Czeskiej pod różnymi adresami w Pradze, Czeskim Cieszynie oraz w Ostrawie.
  • Szybko i sprawnie zapewniamy zgodę właściciela z umiejscowieniem pobytu, meldunku czy siedziby w Czechach.
  • Wspieramy również wnioskodawców podczas kompletowania potrzebnych dokumentów do wyrobienia potwierdzenia o pobycie jak również z asystencją osoby polskojęzycznej podczas wizyty w Policji do Spraw Cudzoziemców.
  • Zajmujemy się zarazem wspieraniem biznesu w Czechach. Zakładamy działalności jednoosobowe i spółki, sprzedajemy też gotowe firmy.
  • Prowadzimy również wirtualne siedziby w różnych państwach, na przykład w Czechach to w Pradze, Ostrawie, Trzyńcu i innych.
  • Polecamy usługi naszej spółki siostry, zajmującej się wynajmem luksusowych pojazdów w Czechach, z usługą profesjonalnego kierowcy.
  • Zapewniamy też rejestrację pojazdów w Czechach, w szczególności samochodów osobowych i ciężarowych, sprowadzonych z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

Czym różni się meldunek od pobytu stałego i tymczasowego w Czechach?

Aczkolwiek, w praktyce pojęcie pobytu i meldunku często jest zamieniane, z poglądu prawnego i handlowego rozchodzi się o istotne różnice. Czym różni się meldunek od pobytu w Czechach?

Meldunek w Czechach

Meldunek w Czechach to miejsce, pod którym osoba rzeczywiście się znajduje. Często ma charakter administracyjny. Z reguły rozchodzi się o adres, pod który trafia korespondencja dla danej osoby. Z reguły nazywany jest również pobytem tymczasowym (přechodné bydliště). Meldunków w Czechach może mieć jedna osoba więcej. Miejsce pobytu a miejsce meldunku w Czechach nie musi być w tym samym miejscu.

Miejsce pobytu w Czechach

Miejsce pobytu (adres zamieszkania) w Czechach to adres, pod którym jest obywatel zarejestrowany do pobytu i zgłasza się, zgodnie z czeską ustawą 133/2000 Dz.U., o ewidencji obywateli i numerów PESEL. Z reguły bywa miejscem pobytu nazywany również pobyt stały (trvalý pobyt). Miejsce pobytu osób niepełnoletnich zgadza się z miejscem pobytu ich matki, bądź ojca. Osoby pełnoletnie są uprawnione same wybrać miejsce swego pobytu. Najczęściej rozchodzi się o miejsce, gdzie znajduje się ich rodzina, rodzice, mieszkanie lub praca. Każdy obywatel może mieć zgłoszony pobyt w Czechach tylko w jednym miejscu.

Zainteresowała cię usługa? Skontaktuj się z nami!