MELDUNEK

MELDUNEK stały
i tymczasowy W CZECHACH

Cennik pobytu w Czechach

prague

Chcesz mieszkać w Czechach, ale masz problem uzyskać zgodę właściciela z umiejscowieniem pobytu? Dobrze trafiłeś! Oferujemy meldunek w Czechach dla cudzoziemców w poniższych cenach. Podane ceny są końcowe, nie jesteśmy płatnikami VATu.

Cennik pobytu w CZK
 Płatność roczna  16.200  1.350 / 1 m-c
 Płatność dwuletnia  30.240  1.260 / 1 m-c

Powyższy cennik pobytu w Czechach obejmuje:

 • Zgodę właściciela nieruchomości z umiejscowieniem pobytu w Czechach.
 • Każda osoba ma tutaj przyszeregowaną konkretną jednostkę mieszkalną zgodnie z ustawą nr 326/1999 o pobycie cudzoziemców na terenie Czech.
 • Dotrzymujemy adekwatność zakwaterowanych osób, biorąc pod uwagę warunki higieniczne i powierzchnię pomieszczenia.
 • Prowadzimy księgę zakwaterowania oraz zgłaszamy zameldowanie do odpowiedniego urzędu.

Cennik dodatkowych możliwych usług

Obywatele Unii Europejskiej mogą wnioskować o zezwolenie na pobyt stały w Czechach po 5 latach nieprzerwanego pobytu w Czechach.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt stały w Czechach należy dołączyć:

 • potwierdzenie o spełnieniu warunku 5 lat nieprzerwanego adresu tymczasowego w Czechach,
 • zgodę właściciela nieruchomości z umiejscowieniem pobytu w Czechach,
 • 2 aktualne zdjęcia,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty bądź paszport).

czech

Członkowie rodziny obywatela Unii Europejskiej, mogą ubiegać się o zezwolenie o pobyt stały w Czechach po 2 latach nieprzerwanego pobytu w Czechach wtedy, jeśli przynależność rodzinna trwa minimalnie 1 rok a sam członek rodziny posiada na terenie Republiki Czeskiej zezwolenie na pobyt stały.

Zalety i walory posiadania pobytu w Czechach

Osoba zagraniczna, posiadająca certyfikat potwierdzający adres w Czechach otrzyma dokument, którym będzie mogła potwierdzić swą tożsamość oraz adres na terenie Czech. Ponadto posiadanie pobytu w Czechach wiąże się z dodatkowymi korzyściami. Adres w Czechach pomoże nam załatwić takie sprawy jak:

 • potwierdzenie tożsamości i adresu ewidencyjnego w Czechach w stosunku do wszelkich urzędów czeskich (instytucje państwowe i prywatne, poczta, bank itd.)
 • do udowodnienia długości pobytu tymczasowego przy załatwianiu pobytu trwałego w Czechach
 • nadanie czeskiego numeru PESEL (rodné číslo), którego czasem wymagają niektóre urzędy
 • może zostać przedłożony pracodawcy, w celu uzyskania pracy na terenie Czech
 • jest potrzebny do rejestracji pojazdów na czeskich tablicach (potwierdzenie należy posiadać minimalnie pół roku)
 • do zawarcia różnego rodzaju umów np. o ubezpieczeniu emerytalnym, umów oszczędnościowych, zaciągania kredytów i pożyczek, do używania SIM karty poprzez stawkę ryczałtową, ewentualnie do zawarcia umowy leasingowej na zakup samochodu
 • zaświadczenie do systemu społecznościowego

Pozyskanie pobytu w Czechach łączy się więc w miarę z dużą ilością zalet i korzyści, które potrafią ułatwić załatwienie wielu spraw w Czechach. W jego załatwieniu chętnie Państwu pomożemy.

Cennik dodatkowych usług do meldunku w Czechach w CZK
Przygotowanie formularzy o wydaniu zezwolenia o pobycie tymczasowym w Czechach 2400
Asystencja polskojęzycznej osoby podczas załatwiana zezwolenia o pobycie tymczasowym w Czechach w
Policji do spraw Cudzoziemców i Pogranicza
600 / 1 godz.
Obsługa databoksu 3600 / 1 rok z góry

Nie trać swego cennego czasu i zleć nam kompleksową usługę załatwienia Twego meldunku w Czechach! Skontaktuj się z nami!