MELDUNEK

MELDUNEK stały
i tymczasowy W CZECHACH

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)


Jak działa proces uzyskania pobytu w Czechach?

Po podpisaniu odpowiednich dokumentów i zapłacie, przekazujemy zgodę właściciela z umiejscowieniem pobytu. Następnie zgłaszamy elektronicznie pobyt w tzw. Ubyporcie - policji do spraw cudzoziemców.

Jak uzyskam potwierdzenie o pobycie?

Składając odpowiednie dokumenty w przynależnej policji do spraw cudzoziemców. Potwierdzenie o pobycie należy odebrać osobiście w uprzednio umówionym terminie.

Jak długo trwa wydanie potwierdzenia o pobycie?

Na wydanie potwierdzenia o pobycie, przy złożeniu odpowiednich dokumentów, ma policja do spraw cudzoziemców termin załatwienia jednego miesiąca. W zależności od ilości wniosków trwa jego wydanie z praktyki od pięciu dni do miesiąca.

Czy na podstawie tego potwierdzenia o pobycie mogę żądać o czeskie prawo jazdy?

Czeskie potwierdzenie o pobycie jest jednym z załączników wniosku o wydanie czeskiego prawa jazdy obcokrajowcowi. Nie świadczymy jednak usług w uzyskiwaniu tutejszego zezwolenia.