MELDUNEK

MELDUNEK stały
i tymczasowy W CZECHACH

Pobyt i Meldunek w Czechach

prague

Zapewniamy kompleksowe usługi wsparcia wnioskodawcom o pobyt i meldunek w Czechach, łącznie z udzieleniem zgody właściciela z umiejscowieniem pobytu czy meldunku w Czechach, jak i asystencją z polskojęzyczną osobą podczas uzyskiwania potwierdzenia o pobycie czy meldunku w Czechach, w placówce Policji do spraw Cudzoziemców i Pogranicza.

Pobyt tymczasowy w Czechach

Dla obywateli poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje prawo do swobodnego przemieszczania się między państwami Unii Europejskiej. Do tego nie jest potrzebne posiadać zezwolenia na pobyt tymczasowy. Natomiast jednym z obowiązków wynikającym z czeskiej ustawy o cudzoziemcach dla obywateli UE, jest obowiązek zgłoszenia pobytu w Czechach, jeżeli przewidywany pobyt takiej osoby w kraju będzie dłuższy niż 30 dni. Wtedy w ciągu 30 dni od dnia przybycia do Republiki Czeskiej, trzeba zgłosić swoją obecność w Policji do Spraw Cudzoziemców. Obowiązek zgłoszenia miejsca pobytu policji nie dotyczy obywateli UE, którzy spełnili ten obowiązek u wynajmującego. W sytuacji, że obywatel Unii Europejskiej planuje swój pobyt na terenie Czech w terminie dłuższym aniżeli 3 miesiące, może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia o pobycie tymczasowym w Czechach. Składanie takiego wniosku nie jest obowiązkowe, ale jego posiadanie ułatwia życie w Czechach osobom zagranicznym.

Potwierdzenie o pobycie tymczasowym w Czechach

Warunkiem wydania zezwolenia o pobycie tymczasowym w Czechach dla obywateli Unii Europejskiej jest, że w przeszłości nie zagrozili bezpieczeństwa kraju, ani nie naruszył w istotny sposób porządku publicznego. Wniosek o wydaniu potwierdzenia o pobycie tymczasowym w Czechach składa się w Policji do spraw Cudzoziemców i Pogranicza (Cizinecká policie) na odpowiednim formularzu.

meldunek

Do wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt tymczasowy w Czechach należy dołączyć:

 • zgodę właściciela nieruchomości z umiejscowieniem pobytu w Czechach,
 • aktualne zdjęcie,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty bądź paszport),
 • cel pobytu w Czechach (np. być prezesem spółki w Czechach, posiadać czeską działalność jednoosobową, być zatrudnionym na umowie o pracy w Czechach bądź posiadać zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym).

Pobyt stały w Czechach

Obywatele Unii Europejskiej mogą wnioskować o zezwolenie na pobyt stały w Czechach po 5 latach nieprzerwanego pobytu w Czechach.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt stały w Czechach należy dołączyć:

 • potwierdzenie o spełnieniu warunku 5 lat nieprzerwanego adresu tymczasowego w Czechach,
 • zgodę właściciela nieruchomości z umiejscowieniem pobytu w Czechach,
 • 2 aktualne zdjęcia,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty bądź paszport).

czech

Członkowie rodziny obywatela Unii Europejskiej, mogą ubiegać się o zezwolenie o pobyt stały w Czechach po 2 latach nieprzerwanego pobytu w Czechach wtedy, jeśli przynależność rodzinna trwa minimalnie 1 rok a sam członek rodziny posiada na terenie Republiki Czeskiej zezwolenie na pobyt stały.

Zalety i walory posiadania pobytu w Czechach

Osoba zagraniczna, posiadająca certyfikat potwierdzający adres w Czechach otrzyma dokument, którym będzie mogła potwierdzić swą tożsamość oraz adres na terenie Czech. Ponadto posiadanie pobytu w Czechach wiąże się z dodatkowymi korzyściami. Adres w Czechach pomoże nam załatwić takie sprawy jak:

 • potwierdzenie tożsamości i adresu ewidencyjnego w Czechach w stosunku do wszelkich urzędów czeskich (instytucje państwowe i prywatne, poczta, bank itd.)
 • do udowodnienia długości pobytu tymczasowego przy załatwianiu pobytu trwałego w Czechach
 • nadanie czeskiego numeru PESEL (rodné číslo), którego czasem wymagają niektóre urzędy
 • może zostać przedłożony pracodawcy, w celu uzyskania pracy na terenie Czech
 • jest potrzebny do rejestracji pojazdów na czeskich tablicach (potwierdzenie należy posiadać minimalnie pół roku)
 • do zawarcia różnego rodzaju umów np. o ubezpieczeniu emerytalnym, umów oszczędnościowych, zaciągania kredytów i pożyczek, do używania SIM karty poprzez stawkę ryczałtową, ewentualnie do zawarcia umowy leasingowej na zakup samochodu
 • zaświadczenie do systemu społecznościowego

Pozyskanie pobytu w Czechach łączy się więc w miarę z dużą ilością zalet i korzyści, które potrafią ułatwić załatwienie wielu spraw w Czechach. W jego załatwieniu chętnie Państwu pomożemy.