MELDUNEK

MELDUNEK stały
i tymczasowy W CZECHACH

Apostille w Czechach

Potrzebujesz apostille na dokumencie wydanym w Czechach? Zapewnimy go dla Ciebie!

Co to jest apostille?

W celu potwierdzenia prawości dokumentu służy tzw. wyższe poświadczenie dokumentów, czym jest właśnie apostille bądź superlegalizacja.

Apostille to poświadczenie autentyczności podpisu oraz pieczęci na dokumencie do jego użycia za granicą. Jeśli potrzebujesz więc apostille na dokumencie wydanym w Czechach do jego użycia w Polsce, dobrze trafiłeś.

Zapewniamy apostille w Czechach do różnych dokumentów. Najczęściej to wyciągi z czeskich KRSów, apostill na dokumentach założycielskich, aktach notarialnych ale również na odpisach aktów stanu cywilnego - aktu urodzenia, aktu małżeństwa, zgonu i innych.

Cena zależna jest od dokumentu, na którym jest potrzebny apostille w Czechach. Zatem w celu wyceny zapraszamy do kontaktu!