MELDUNEK

MELDUNEK stały
i tymczasowy W CZECHACH

Działalność jednoosobowa w Czechach

Najprostszym sposobem rozpoczęcia biznesu w Czechach to otwarcie działalności jednoosobowej. Nie tylko, że jesteś w stanie załatwić ją online (dla wnioskodawców posiadających certyfikowany podpis elektroniczny), wpis do rejestru jest też bardzo szybki. Od złożenia odpowiednich wniosków najczęściej możesz rozpocząć wykonywać swą działalność w Czechach do 24 godzin.

Czeskie działalności (czyli odpowiednik PKD) można rozdzielić do dwóch podstawowych grup - koncesjonowane i zgłaszane. Grupa czeskich działalności zgłaszanych jest bardziej obszerna i dzieli się na trzy rodzaje (rzemieślnicze, wiązane i wolne). Działalności wolne (nieregulowane) obejmują 82 klas działalności i są najczęściej stosowaną grupą PKD w Czechach. Do uzyskania zezwolenia na wykonywanie czeskich działalności nieregulowanych należy spełnić tylko warunki ogólne.

  Ogólnymi warunki wykonywania czeskiej działalności jednoosobowej są:
 • pełnoletniość (czyli ukończony 18. rok życia),
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność (na postawie czeskiej ustawy nr 455/1991 o działalności gospodarczej). Zatem jeśli ma się jakiś zapis w kartotece karnej, nie oznacza to automatycznie, że nie można w Czechach wykonywać działalność gospodarczą.

Natomiast do załatwienia czeskich działalności gospodarczych rzemieślniczych, wiązanych czy koncesjonowanych, należy spełnić specjalne wymogi. Najczęściej to uprawnienia zawodowe, wykształcenie, praktyka lub inne, podobne dokumenty.

Jak więc założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Czechach?

Trzeba się udać do odpowiedniego urzędu, który w Czechach nazywany jest żiwnostensky urzad (živnostenský úřad).

  Do rejestracji czeskiej firmy trzeba przedstawić:
 • dokument tożsamości,
 • świadectwo niekaralności, nie starsze trzech miesięcy, przetłumaczone do języka czeskiego (elektroniczne świadectwo niekaralności niestety nie jest w Czechach honorowane, zatem trzeba się udać do sądu zgodnie z miejscem zamieszkania. Natomiast tłumaczenie wystarczy proste, ponieważ Polska ma z Czechami podpisaną umowę o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych),
 • zgodę właściciela czeskiej nieruchomości z umiejscowieniem siedziby a to na zakładaną działalność jednoosobową, z podpisem notarialnie poświadczonym,
 • potwierdzenie o zapłaceniu opłaty administracyjnej w wysokości 1.000 CZK, którą da się najczęściej zapłacić na miejscu,
 • zgłoszenie rejestracyjne czeskiej firmy. Uzupełnia się na miejscu, najczęściej wypisuje go urzędnik na podstawie zapotrzebowań wnioskodawcy i daje do podpisu.

Załatwić można więc samemu albo zlecić całość naszej firmie. Zaoszczędzisz tak sporo czasu, który przyda ci się np. w planowaniu dokładnej strategii swojej nowej czeskiej działalności. Zapraszamy do kontaktu!